14,522 Reputation

50 yesterday
50 2 days ago
10 Aug 2
+10 13:14 upvote
10 Aug 1
10 Jul 28
20 Jul 27
20 Jul 26
45 Jul 25
110 Jul 23
60 Jul 22
30 Jul 20
48 Jul 18
150 Jul 17
10 Jul 14
10 Jul 13
10 Jul 9
10 Jul 8
75 Jul 7
40 Jul 6
10 Jul 5
10 Jul 3
10 Jul 1
6 Jun 29
20 Jun 24
10 Jun 23
20 Jun 22
65 Jun 21
10 Jun 17
10 Jun 12
30 Jun 11