1,518 Reputation

2 today
20 yesterday
40 2 days ago
4 Aug 21
2 Aug 20
2 Aug 15
10 Aug 7
20 Aug 3
20 Aug 2
2 Jul 24
10 Jul 22
2 Jul 15
2 Jul 9
10 Jul 3
2 Jun 28
2 Jun 23
10 Jun 21
2 Jun 14
2 Jun 11
2 Jun 1
-6 May 25
2 May 23
2 May 13
10 May 6
4 May 4
4 May 1
2 Apr 27
2 Apr 24
2 Apr 23
2 Apr 21