2,668 Reputation

10 yesterday
20 2 days ago
6 Dec 2
20 Nov 29
10 Nov 19
20 Nov 14
100 Nov 13
170 Nov 12
40 Nov 5
60 Nov 4
10 Oct 31
30 Oct 21
10 Sep 24
40 Sep 4
18 Aug 8
10 Aug 7
30 Jul 19
10 Jun 5
0 May 28
60 May 27
60 May 26
10 May 25
10 May 24
30 May 23
50 May 22
10 May 21
10 May 8
20 Apr 7
58 Mar 18
50 Feb 6