30,383 Reputation

10 today
10 yesterday
70 2 days ago
10 Aug 10
30 Aug 9
40 Aug 8
45 Aug 7
70 Aug 6
60 Aug 5
10 Aug 4
115 Aug 3
12 Aug 2
55 Aug 1
90 Jul 31
75 Jul 30
30 Jul 29
30 Jul 28
40 Jul 27
20 Jul 26
30 Jul 25
55 Jul 24
85 Jul 23
30 Jul 22
55 Jul 21
35 Jul 20
10 Jul 19
35 Jul 18
145 Jul 17
80 Jul 16
50 Jul 15