9,097 Reputation

10 Nov 15
35 Nov 4
+35 15:14 3 events
10 Nov 2
+10 22:23 upvote
10 Oct 31
10 Oct 20
8 Oct 18
10 Oct 17
10 Oct 15
20 Sep 22
20 Sep 21
-2 Sep 20
10 Sep 17
-46 Sep 16
10 Sep 12
45 Sep 10
20 Aug 23
-2 Aug 20
-20 Aug 19
10 Aug 17
10 Aug 16
10 Aug 9
15 Jul 27
10 Jul 25
10 Jun 19
20 Jun 6
5 May 15
20 Apr 28
0 Apr 22
10 Apr 18
0 Apr 13