28,962 Reputation

-30 yesterday
+10 01:16 upvote
-40 15:47 removed
20 2 days ago
15 Feb 20
10 Feb 19
30 Feb 18
65 Feb 17
35 Feb 16
30 Jan 31
20 Jan 30
100 Jan 29
20 Jan 22
20 Jan 19
20 Jan 8
10 Jan 6
10 Jan 5
10 Jan 4
10 Dec 25 '20
2 Dec 15 '20
10 Dec 14 '20
10 Dec 10 '20
10 Dec 7 '20
10 Dec 2 '20
20 Nov 28 '20
10 Nov 26 '20
25 Nov 24 '20
10 Nov 23 '20
50 Nov 22 '20
60 Nov 21 '20
10 Nov 16 '20
10 Nov 13 '20